VZTA - begeleidt van Aap tot Z

Cursus OP WEG NAAR de brugklas

€ 99,50

In drie lessen van 1 uur gaan we:

  • Kijken naar agenda gebruik
  • Inzoomen op huiswerk (soorten - aanpak)
  • Focuslezen
  • Eerste stappen van mindmappen zetten
  • Sleutelwoorden herkennen
  • Snelle pictogrammen tekenen
  • Woordjes en begrippen leren door middel van leerkaartjes

Eerstvolgende cursussen:

1-2-3 september (laatste week van de vakantie)

10-17-24 september